Υποστήριξη ψηφιοποίησης

Το SilkDRM παρέχει δυνατότητες υποστήριξης της διαδικασίας ψηφιοποίησης φωτογραφιών, εγγράφων, εικόνων κ.α. Συγκεκριμένα:

Παρατήρηση: Η αναγνώριση αρχείων ψηφιακού περιεχομένου με μοναδικό τρόπο, είναι απαραίτητη για τη διακίνησή τους μέσω των δικτύων και του Διαδικτύου. Ένα σύστημα αναγνώρισης είναι απαραίτητο να λειτουργεί σωστά και με τα ήδη υπάρχοντα συστήματα αναγνώρισης οντοτήτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, το 1998, το Διεθνές Ίδρυμα DOI (International DOI Foundation – IDF) δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση, με την υλοποίηση ενός κατάλληλου πλαισίου και την υιοθέτηση των απαραίτητων πολιτικών και διαδικασιών, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πολυεθνικών παροχέων περιεχομένου. Ο βασικός στόχος του IDF είναι η προώθηση της υλοποίησης και χρήσης ενός προτύπου ψηφιακού αναγνωριστικού: του Digital Object Identifier (DOI).