Γενικά

Το SilkDRM είναι ένα αξιόπιστο και εύχρηστο λογισμικό διαχείρισης και προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων που ενσωματώνει όλες τις πρόσφατες τεχνολογικές καινοτομίες και είναι σε θέση να υποστηρίξει με ασφαλή και αδιάβλητο τρόπο μια σειρά από εφαρμογές που αποσκοπούν στην προστασία και διαχείριση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και τον περιορισμό της παράνομης αντιγραφής και διακίνησης. Οι λειτουργίες που υποστηρίζει το SilkDRM είναι: